Bc. Karolína Kubištová
Registrovaný fyzioterapeut


mateřská dovolenáDosažené vzdělání:
Obor fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Absolvované kurzy


  • 2018 - Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
  • 2016 - Kinesiotaping

Pracovní zkušenosti v oboru fyzioterapie


  • od 2018 - Nestatní zdr. zařízení Mgr. Veronika Kolenová Pešlová
  • 2017 - Olivova dětská léčebna, o. p. s.