SIS - SUPER INDUCTIVE SYSTEM - VÝKONOVÝ INDUKČNÍ SYSTÉM


Výkonová indukční stimulace v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu.


Zažijte okamžitou úlevu od intenzivní bolesti! Princip výkonového indukčního systému spočívá v intenzivním elektromagnetickém poli, které má pozitivní léčebné účinky na lidskou tkáň. Účinky přístroje jsou vědecky prokázány. 87 % pacientů popisuje okamžité zlepšení stavu.

Terapie spočívá v neinvazivním průniku a působení nestacionárního vysokoindukčního elektromagnetického pole na nervosvalovou tkáň, v níž indukuje elektrický proud.

Mezi hlavní léčebné účinky patří

  • dlouhodobá úleva od bolesti - analgetický účinek ve všech bolestivých stádiích, chronických i akutních. Princip tlumení bolesti vychází ze tří odlišných neurofyziologických tlumení bolesti, které se liší v rozmezí stimulační frekvence.

  • podpora hojení zlomenin - hyperemizační-trofotropický účinek v postižené oblasti, podporuje tvorbu vaskulárního a později chrupavčitého svalku. Následně dochází k postupné mineralizaci chrupavky a kostní remodelaci.

  • kloubní mobilizace - díky repetitivní kontrakcí svalů, obklopujících kloubní pouzdro, nahrazuje manuální kloubní mobilizaci, při které dochází k obnovení kloubní vůle.

  • redukce spasticity - inhibuje zvýšený svalový tonus pomocí jeho regulace přesmíšní úroveň kontroly svalového tonu. Vhodné při léčbě spasticity u centrálních motorických postižení.

  • myostimulace - interakcí elektromagnetického pole a nervosvalové tkáně dochází k depolarizaci nervu a svalové kontrakci. Na základě zvolené stimulační frekvence může být SIS indikován pro svalovou facilitaci či posilování svalu.

  • svalová relaxace

  • svalová stimulace

SIS - SUPER INDUCTIVE SYSTEM - VÝKONOVÝ INDUKČNÍ SYSTÉM - Zbavte se bolesti.