?

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou velmi častým onemocněním. Nejčastější příčinou bolestí bývají poruchy v oblasti krční páteře. Přesto je však vhodné navštívit neurologickou ambulanci, kde lékař vyloučí závažnější příčinu těchto obtíží.


Bolesti hlavy cervikálního původu
(příčinou je porucha funkce krční páteře)

Vznikají nejčastěji přetížením krční páteře následkem vadného držení těla, psychického napětí (stres), nepřiměřené sportovní zátěži, úraz nebo pád. Důsledkem tohoto přetěžování je potom vznik svalových dysbalancí (zkrácení nebo oslabení určitých svalových partií), blokád a poruch pohyblivosti jednotlivých segmentů krční páteře, které pak bolest vyvolají.

Příčinou bolestí hlavy může být, ale i vzdálenější funkční porucha, například bolestivá kostrč nebo porucha v temporomandibulárního kloubu (kloub spojující horní a dolní čelist).

Projevy bolesti hlavy cervikálního původu

Bolest hlavy je vázána na její polohu - např. provokací může být dlouhotrvající předklon hlavy nebo bolest hlavy po probuzení následkem nepříznivé polohy hlavy v průběhu spánku.

bolest vyzařuje ze šíje do záhlaví do spánků a očí více na jedné straně než druhé. Bolest hlavy bývá často jednostranná, nebo alespoň výraznější na jedné straně.


Nejvhodnějším způsobem léčby těchto obtíží je rehabilitace.

Pokud máte potíže tohoto charakteru, navštivte naši ambulanci, kde Vás terapeut vyšetří a určí terapii "šitou na míru" vaším obtížím.